AVVISO – DOMANDA VOUCHER PER EMERGENZA COVID – PROROGA